16.06.10

Psychická síla - tajemství úspěchu

Na serveru Pokersvet.cz si můžeme přečíst stručné
pojednání s názvem "psychologie vítězství". Hlavní
myšlenku vyjadřuje nadpis jednoho z odstavců:
"Psychická síla - tajemství úspěchu". Autor zdůrazňuje
význam víry ve vítězství, hovoří o vrozené motivaci
sportovců, vysvětluje jak posílit psychiku. Pozornost
je věnována relaxaci, potřebě zapomínat na prohry
a přínos oslav úspěchů. Připomínají se
tisíce let staré
zásady
: klid, vyrovnaná mysl a rozumný přístup, být
nad věcí, věřit ve své nadsání a schopnosti, nenechat
se příliš emociálně vtáhnout do hry. Mnohé z toho bylo
již nesčetněkrát řečeno a napsáno, neškodí si to znovu
připomenout.
Článek najdete na adrese:
http://www.pokersvet.cz/cz/poker-teorie/psychologie/psychologie-vitezstvi.html