16.06.10

Shluky signálů a jejich význam v psychologii pokeru

Zajímavý článek, upozorňující na riziko související
s hodnocením soupeře podle jednoho signálu, najdete
na serveru Pokersvet.cz ( byl převzat z pokertip.cz ).
Hlavní myšlenka článku:
"všechny jazykové znaky, typy promluvy, záchvěvy nebo
signály těla je nutné chápat jako shluky a ne jako
náhodné jevy bez vzájemné spojitosti
."
V článku jsou uvedeny projevy hráče s dobrými kartami,
známky sebevědomého hráče, projevy hráče se špatnými
kartami a projevy shluku váhavosti.
Text najdete na adrese: http://tinyurl.com/2bkg4bk
(http://www.pokersvet.cz/cz/poker-teorie/psychologie/jak-precist-soupere-pomoci-shluku-informaci.html).