24.06.10

Zajímavá varienta poker - simulátoru

QED Poker Simulator 1.0
Zajímavá verze poker - simulátoru, kterou si můžete v DEMO verzi zkoušet 99 x nebo 50 dnů.
Autoři chyrakterizují svůj simulátor slovy:
"QED Poker Simulator is the simple-to-use poker probabilities simulation software that help proficient Texas Hold'em Poker players improve their poker playing decisions. QED Poker Simulator provides simulated probabilities of game outcomes, for user defined game scenarios. This software does not rely on calculated probabilities; rather, it is based on simulating a large enough number of hands to provide reliable and confident statistical probabilities.
QED Poker Simulator features

-Fast and accurate Texas Hold'em winning probabilities 
-For each player, the probability to win the game and with which hand is disclosed 
-Full hand setup configurability, including number of players, hole cards, flop and turn outcome 
-Easy-to-use graphical user interface 
QED Poker Simulator is a free to try software. You can free download and try it for an evaluation period.
Pokud se mi podaří získat plnou licenci, vystavím slideshow."
Povšimněte si zdůraznění toho, že nejde o výpočet pravděpodobnosti klasickou cestou, ale o zhodnocení opakované simulace hry.

Stáhnout si DEMO můžete na jedné z adres:
http://www.softwaregeek.com/download/qed_poker_simulator.html
http://qedpoker.hcw.se/html/download.html