06.07.10

If you read the user agreement...

Na portálu internetgames.about.com jsem si povšiml zajímavého článkuJeden odstavec cituji v plném znění.  Ve stručnosti řečeno, upozorňuje na to, k čemu všemu dáváme možná souhlas při potvrzování "user agreementu", v rámci registrace do některých on-line poker  heren.
Odstavec zní: 
"Are There Cheaters?
In virtually every game played online there will be those that  try to cheat the system. Poker is no exception, and efforts
have been made to play multiple hands at the same table  and use computer programs to improve odds. The more
reputable poker sites have a number of reasonably effective ways to fight back. If you read the user agreement, you will
usually discover that they have the right to grab screenshots from your system, find out what programs you have running the background, and so on."
Pokud chcete znát souvislosti, na následující adrese najdete celé znění článku jehož autorem je Dave Spohn,
(About.com Guide) - "Texas Hold 'Em Craze Sweeps Internet".