03.07.10

O tomto weblogu - upozornění a vysvětlení

Publikováním odkazů na informace týkající se pokeru
chci přispět k objektivnímu pohledu na tuto velmi
zajímavou hru, v které se kombinuje využití různých
znalostí a schopností člověka, především matematiky,
statistiky a psychologie.

V žádném případě nemíním 
podporovat jakékoliv
nelegální aktivity, které by 
byly v rozporu s českým
zákonodárstvím. Využití obsahu 
tohoto weblogu
a zejména obsahu stránek, na které 
v tomto weblogu
odkazuji, je plně v zodpovědnosti 
návštěvníka weblogu.
Nemohu brát odpovědnost za žádné 
ztráty a újmy na zdraví.

Svoje hodnocení této hry, jakož i důvody, které mne
ke zřízení tohoto weblogu 
vedly, rozvedu podrobně
v jedné ze zpráv.
Ve stručnosti 
naznačím, že jsem studoval fakultu
speciálních nauk 
ČVUT v Praze, obor statisticko-pojistného
inženýrství. 

Matematika, počet pravděpodobnosti a statistika, t.j.
discipliny, které mají v texas holdem pokeru široké 
uplatnění, mne v této souvislosti velmi zajímají. 
Spojení dvou, na první pohled velmi rozdílných disciplin, 
matematiky a psychologie, k němuž v pokeru dochází,
tento můj zájem prohlubuje. Nechci oslovovat profesionální
hráče pokeru, ale ty návštěvníky weblogu, kteří hledají
informace o pokeru proto, aby mohli zvážit, zda a jak ho
využití ke své zábavě a v některých případech i k poučení.
Poker přispívá k treningu analytického myšlení a schopnosti
rozhodování za situací nejistoty, s kterými se setkávají
nejen manažéři firem a institucí, ale i občané ve svém
běžném životě. Budu rád, pokud tento můj weblog přispěje
k takovému využití pokeru, které obohatí váš život.