17.07.10

Poker hand histories datamining

Profesionální TH poker vyžaduje od hráče velmi náročná rozhodování, představující pohotové a při tom komplexní zpracování celé řady informací. Posloucháme-li pozorně profesionály TH Pokeru, časo slýcháme větu: "musel jsem hodně pracovat, abych se lépe připravil na další turnaj". Těžiště této práce spočívá ve vyhledávání a vyhodnocování záznamů z historie handů, hraných potenciálními oponenty v minulosti. Cílem je poznat styl jejich hry, jejich chování v různých situacích, v různých fázích turnaje, v různých pozicích, při různých hodnotách jejich karet. Někteří profesionálové si budují vlastní databáze s využitím specializovaného
software, jiní -
stále častěji - využívají služby webových firem, které datamining podporují. Jednou z takových služeb je "Hand-Histories.com".
V rámci této placené služby získává zákazník na určitou dobu přístup k výběru z rozsáhlé databáze, obsahující odehrané handy v předních on-line hernách a na turnajích. 
Na níže uvedné stránce najdete graf,
charakterizující využití dataminingové služby
za jeden týden, během kterého bylo zpracováo 2,6 milionů handů.

Abych službu otestoval, pořídil jsem si za 12 eur zasílání e-mailových odkazů na soubory s vybranými handy ( zvolil jsem typ herny, typ pokeru, velikost stolu, velikost blidů a dobu na kterou si službu předplácím). Jakmile si budu jist, že jsem dokázal službu plně využít, vystavím na svém portálu slideshow, která
přiblíží prostředí a funkce slůžby
.
Pokud se chcete seznámit se službou již nyní, využijte dále uvedený odkaz.
Na následující webové stránce zvolte v MENU položku Articles. Nabídnou se vám texty (ENG), které se věnují nejen 
dataminingu zajišťovaným webovou službou "hand-histories", ale i problematice  dataminingu obecně.
Pokračujte na adrese: 
http://www.hand-histories.com/


SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm