14.07.10

Proč právě Texas Holdem Poker?

Tato otázka, kterou jsem obdržel v mailu jednoho z návštěvníků tohoto weblogu, má co dělat s diskuzí, týkající se vztahu TH Pokeru a hazardu. Existuje spousta karetních her, jejichž průběh je velmi rychlý a podíl náhody na výsledku se blíží 100%. Při tom velikost částek, které jsou ve hře, je asto neomezená. Uvážíme-li pravidla hry a typický prhůběh hry v TH Pokeru, je zřejmé, že hlavním faktorem ovlivňujícím masový zájem o tuto hru musí být něco jiného. Všechno nasvědčuje tomu, že hlavním faktorem je vyvážená role náhody a uplatnění schopnosti hráče, vývoj hry v TH pokeru výrazně ovlivnit.
A proč co do četnosti vítězí No Limit Poker nad Fixed Limit a Pot Limit variantami? Právě proto, že pravidla No Limit ještě více nahrávají zájmu hráče o výrazný projev jeho schopnosti ovlivnit výsledek hry. 4 kola sázek v NL TH Pokeru dávají hráči velký prostor pro uplatnění strategie a taktiky hry, prostřednictvím jeho sázek. Svými sázkami, jejich velikostí a volbou času jejich uplatnění ( kolo hry ), hráč NL TH Pokeru ovlivňuje velikost potu, ovlivňuje rozhodování svých soupěřů a realizuje svoji herní strategii. Mělo by být naprosto zřejmé, že především pravidly a průběhem hry je TH Poker na hony vzdálen typickému hazardu.
Pokud jde o místo TH mezi variantami pokeru, vše nasvědčuje tomu, že hráč, který si vybírá TH vědomě chápe, nebo podvědomě cítí, že u TH varianty je - díky promyšleným pravidlům - míra vyváženosti všech faktorů, ovlivňujících průběh a výsledek hry, optimální.