29.07.10

Tabulka s poker odds - ale neděsme se!

Tabluka s čísly, která nás nesmí odradit, ale je dobré
o nich vědět. Na portálu Gambling-poker.com, je vystavena
tabulka dvou ukazatelů pro jednotlivé základní výhěrní
kombinace. V tabulce jsou uvedeny tyto ukazatelé:
- Number of Ways the Poker Hand can be Made
  (počet způsobů jak lze ke kombinaci dojít)
- Odds of Getting the Poker Hand in Five Cards
  (pot odds pro dosažení handy o 5-ti kartách).
Zde jsou dva příklady ( z 10-ti) :
Full House              3,744  /  1 in 694.16
Two Pairs            123,552  /  1 in 21.03
Cituji z úvodu článku:
"This is about poker odds.  Poker is a game of betting
strategy.  It is important to understand poker odds and
the chance of getting particular poker hands in order to
determine when to bet and how much to bet.  So
what
exactly are the odds and probabilities of getting
a particular poker hand?  We have the answer for you
."
Doporučuji nahlédnout - ale nenechte se tím od pokeru
odradit. Berme to tak, že právě tím (m.j.) je poker zajímavý.
Celý text s tabulkou hodnot najdte na adrese:
http://www.gambling-poker.com/poker_odds.html