18.07.10

Zahraniční časopisy věnované pokeru

Poker magazines news
Odkazy na 8 nejznámějších zahraničních časopisů
věnovaných pokeru, včetně stručné charakteristiky
kažho titulu a živého odkazu, najdete na dále uvedené
adrese.
Jde o tituly:
- Poker Pro Magazine: poker review
- Poker Player Newspaper: poker review
- Casino Player Magazine: poker review
- Poker Review: Card Player Magazine:
- POker Review: BLUFF Magazine
- Ante Up: poker magazine review
- All In: poker magazine review
- Woman Poker Player Magazine: poker review
Více najdete na adrese: