28.08.10

100 reports in this blog - Počet zpráv v tomto weblogu dosáhl 100

Given the interest in the content of this weblog you can look forward to the next one hundred messages.
Vzhledem k projevenému zájmu o obsah weblogu se strany návštěvníků, se můžete těšit na další stovku zpráv. I nadále platí, že budu rád za každý podnět, zaslaným na adresu doc.aka(@)akamonitor.cz.