08.08.10

Poznámky hráče pokeru - příklady - Player Note Examples

Na dole uvedené webové adrese jsem našel zajímavý článek, věnovaný poznámkám pokerového hráče zaznamenávaným během hry.  Moderní pokerové on-line herny jsou vybaveny softwarem nejrůznější kvality a nejrůznější šíře funkcí. Pro rozhodování hráče během hry jsou velmi cenné 
poznámky, které charakterizují styl hry soupeřů v minulých hrách. O tom, že je třeba takové poznámky vést, není pochyb. Problém je spíš v tom, čeho se mají konkrétně poznámky týkat, jaké ukazatele zaznamenávat, jaký osobní standard si jednotlivý hráč vyvine a ustálí, tak aby se v poznámkách vyznal snadno a rychle i po uplynutí delší doby od jajich záznamu.
Autor článku ( jméno není uvedeno ) opublikovaného na tightpoker.com, si vyvinul následující vlastní šablonu poznámek:   
---
Here is a template of my player notes:

(Tricky/Good/Ok/Poor) 
(Tight/Semi-Tight/Loose)/(Maniac/Agg/Solid/Caller/Passive) 
(PSER / NO PS) 
(BLUFFER!)
(Tell descriptor)
Bets: (Draw / Top pair / TP weak kicker / Mid pair / Low pair / trips, etc)
No Bets: (Draw / Top pair / Mid pair / Weak kicker / Low pair, etc)
PR: (Cards) NOPR: (Cards) TRN: (Cards)
p: (Cards)
---

V článku jsou podrobně popsány varianty ukazatelů vystinující jednotlivé charakteristiky hry a aktivity hráčů v nich.Jde o tyto popisy:
- (Tricky/Good/Poor)
- (Tight/Loose/Maniac)
- (Maniac/Agg/Solid/Caller/Passive)
- (PSER / NO PS)
- (BLUFFER!)
- (Tell Descriptor)
    PAUSE = MONSTER (a drawn out delay means this person has the nuts or close to it)
    AUTO = MONSTER (auto means they use the 'Raise anything' button that bets out immediately)
    CR = MONSTER (cr = check-raise)
- Bets: (Draw / Top pair / TP weak kicker / Mid pair / Low pair / trips)
- No bets: (Draw / Top pair / Mid pair / Weak kicker / Low pair, etc)
- PR or PF (Cards)
- NOPR or NOPF (Cards)
- TRN (Cards)
- p (Cards)
K dalším akronymům, které autor využívá, řadí tyto: 
- RR: Raises (Example: RR top pair)
- RRx: Re-raise multiple times (Example: RRx flush draw)
- (Cards)*: Usually this means they'll play this hand when it has been raised      
     (Example: "p:TT**" means they'll play TT even with two raises pre-flop)
Článek je uzavřen několika obecnějšími taktickými radami týkajícími se poznámek
během hry:
- Don't directly insult players in your notes, it'll make you play worse against that person
- Following the above, don't take notes after a bad beat, calm down and make a note later
- Don't be so excessive about your note taking that you miss out on the action
- Don't always take notes when people play good cards (KQ, QJ, KJ, etc). Everyone  plays good cards, it's a given.
- If it can't all fit on the notes screen, it's not going to be useful in a pinch.
- Don't worry about keeping your notes neat and tidy. I try but often fail. As long it's useful, it's good.
Podrobný popis k jednotlivým charakteristikám a způsobu jejich záznamu najdete na portálu
www.tightpoker.com, konkrétně na adrese: 
http://www.tightpoker.com/player_notes.html