07.08.10

Všestranný přínos pokerové hry - David Sklansky

Poker is Good for You
Na portálu „TwoPlusTwoInteractive“ byla opublikována stať známého teoretika a úspěšného hráče pokeru
Davida Sklanského a Alana N. Schoonmakera, Ph.D.
V úvodu článku  se praví:
Many people have argued that poker should be considered differently from gambling in general. This argument has been made in discussions of legalization and related topics. Their argument is usually that poker is a skill game, while other gambling games are much less dependent upon skill. We agree, but believe that they have not gone far enough in explaining many of poker's unique attributes. Poker does not just require skill. It demands and develops many skills and personal qualities which are essential for making all types of decisions, such as choosing a career, investing money, performing a job, and buying a house.
Závěr článku představuje seznam nadpisů odstavců a současně přehled přínosů pokeru pro člověka.
Je to opravdu fascinující přehled, který by měl být vzat v potaz při hodnocení této vynikající hry.
TIP: pokud potřebujete, využijte službu Google Translate:  translate.google.com
Hlavní myšlenku závěru vyjadřuje věta:
„Poker je vynikající učitel.“ - Poker Is a Great Teacher.
- Poker Improves Your Study Habits.
- Poker Develops Your Math Skills.
- Poker Develops Your Logical Thinking.
- Poker Develops Your Concentration.
- Poker Develops Your Patience.
- Poker Develops Your Discipline.
- Poker Teaches You To Focus On The Long Term.
- Poker Teaches You That Forgoing A Profit Equals Taking A Loss (And Vice Versa).
- Poker Develops Your Realism.
- Poker Teaches You To Adjust To Changing Situations.
- Poker Teaches You To Adjust To Diverse People.
- Poker Teaches You To Avoid Racial, Sexual And Other Prejudices.
- Poker Teaches You How To Handle Losses.
- Poker Teaches You To Depersonalize Conflict.
- Poker Teaches You How To Plan.
- Poker Teaches You How To Handle Deceptive People.
- Poker Teaches You How To Choose The Best "Game."
- Poker Teaches You The Benefits Of Acting Last.
- Poker Teaches You To Focus On The Important Subjects.
- Poker Teaches You How To Apply Probability Theory.
- Poker Teaches You How To Conduct Risk-Reward Analyses.
- Poker Teaches You To Put Things In Context And Evaluate All Variables.
- Poker Teaches You How To "Get Into People's Heads."
Doporučuji překlad článku opublikovat na některém českém pokerovém portálu.