29.09.10

Bluff calculator - bluff equation

Podrobný vzorec pro výpočet procenta blufování - Lahůdka !!!
Tak tedy - pokud si někdo myslí, že blufování není žádná věda, tak se pěkně mýlí z celé řady důvodů. Zde se zmíním pouze o jednom. Na webu jsem našel článek pojednávající o matematickém základu pro výpočet % blufování a určitě vás pobaví jeho vzorec/rovnice.
Název článku je:
"No Limit Poker: The Bluff Calculator" - By Garth Sundem 2007.
Pro vaši informaci, případně pro pobavení, jsem z anglického textu vybral jednak vzorec, jednak program pro jeho výpočet, připravený v MS Excelu. Pro labužníky uvádím  i weboou adresu článku. 
Ukázka formule pro výpočet % blufování:
Ukázka spreadsheetu
pro výpočet ( obrázek)

Odkaz na excelový soubor
(s naprogramovanou formulí) ke stažení:

www.akamonitor.cz/POKER/bluffproc.xls
Odkaz na originální text autora formule, obsahující výklad k  proměnným, které jsou ve formule použity:
http://www.science20.com/geek_logik/no_limit_poker_the_bluff_calculator
Citát z úvodu článku:
So, you've seen the WSOP on ESPN—big money, big personalities, big bluffs. But what these highlight reels forget to mention is the fact that, at the highest level, there's method behind the blood-pumping madness. Behind every good bluff is a strong foundation of numbers. And here it is: the equation that defines when to pull the trigger, even if you're holding three-six offsuit.
Plug your numbers into this equation (or into the attached spreadsheet calculator) to calculate the percentage that you should bluff. Note—this works well for a specific situation: No Limit Texas Hold' Em, just after seeing the flop."
Tak už nás vidím, jak fofrem počítáme podle uvedené formule, zejména při on-line pokeru, kdy máme 15 vteřin na rozhodnutí. Ale konec legrace - pochopení významu  proměnných a jejich vztahu může být přínosem pro toho, kde se chce matematickým základům pokeru věnovat podrobně