17.09.10

SLICE - další pozoruhodný poker hands kalkulátor

SLICE - Poker EQUITY Calculator
Další pozoruhodný kalkulátor, který umožňuje  srovnávání konkrétní handy s "range poker hands" oponenta. Kalkulátor je vybaven bohatou nabídkou syntaxe a aliasů pro zdávání vstupních hodnot. Výsledky zobrazuje tabulkově nebo graficky. Umí respektovat "folded hands" i "side pot". Zajímavou vlastností je možnost zadávat i karty v boardu jako range. Podobně jako u "Poker Range Odds" kalkulátoru, představuje SLICE cenný nástroj zejména pro analýzu hand history. SLICE se umí integrovat s vybranými databázemi. Tato vlastnost bude předmětem samosatné recenze.
Podrobnou slideshow jsem vystavil na adrese:

http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SLICE/