23.09.10

Texas Holdem Flop generator

Začínající hráči pokeru často podceňují význam "čtení" handy oponentů. Rychlá orientace po vyložení flopu je podmínkou úspěchu. V tom okamžiku je třeba zhodnotit svoji situaci a současně odhadnout možnou situaci oponenta - jaké šance mu může vyložený flop dát pro jeho pokračování ve hře. Schopnost takového rychlého hodnocení situace nepřichází sama od sebe. Je ji třeba úsilovně trénovat. V tom může velmi dobře prospět nástroj nazvaný TH Flop generátor. Ovládání generátoru nemůže být snadnější, stačí k němu jediné tlačítko "NEXT", po jehož stisku program vygeneruje a zobrazí tři karty flopu.
Tím jeho funkce teprve začíná. Program současně najde všechny možné varianty využití flopu k vytvoření kombinací:
- postupky z 5-ti karet
- postupky ze 4 karet
- full house/4-kinds.
Zobrazí je společně s odpovídajícími variantami hole (pocket) cards, které jsou k vytvoření kombinací potřeba. S pomocí Flop generátoru si lépe uvědomíme, jaké kombinace by mohl z flopu sestavit náš oponent.
A zde je kopie ( v originálu ) odpověď na otázku "k čemu je to dobré":
Cituji: "Why Is This Useful?
It is import to be skillful at quickly reading a flop because you need to know what you are up against.  New poker players often underestimate how good their opponents' hands are. This mistake is made because cards that give you a good hand may give your opponent an even better hand. A example would be if the flop is [K Q J] and you hold (J9). An inexperienced player may think wow, I already have a pair of jacks, plus if a 10 comes then I just made an inside straight! Well, the problem is that if anybody is holding a king or queen, then their pair is better than yours. Also, if anybody is holding an ace, then a 10 will give them a straight also, except theirs is to the ace (which beats your straight to the king)." 
Flop generátor najdete na adresehttp://flopgenerator.com
P.S. na téže webové stránce najdete další užitečný nástroj "Hand Trainer", kterému se budu věnovat v některé další zprávě.