29.09.10

Texas Hold'em Poker - Heads Up Equity Tables

Tabulka na portálu ukazuje, jak každá možná varianta pocket cards dopadá ve hře proti jedné náhodné variantě pocket cards. Handy jsou v tabulce řazeny podle hodnoty "pot equity", od nejvyšší k nejnižší  % hodnotě výsledku simulace. Simulace předpokládá se, že se hraje "hand to hand"a během celé hry se nefolduje.
V simulaci se generuje všech 7 karet ( 2 karty hráč a 5 v boardu ). Takových kombinací pro každou variantu pocket cards je vícenež 2 miliardy. Na dole uvedené adrese je tabulka s absolutními a procentními hodnotami "Wins", "Ties" a "Looses" a s % hodnotou "pot equity".
Kliknutím na variantu handy ( pocket cards ) se otevře pomocná detailní tabulka, obsahující výsledky simulace se strukturou:
Hads Up - XX
Hand1 - 2 karty, Hand 2 - 2 karty
Hand 1 wins, ties, Hand2 looses a hand equity.
Tabulky umožňují nahlédnout do "nitra" procesu simulace.
Tabulka je uvedena slovy - cituji:
 "Below is a table showing how each of the 169 possible starting hands fare in an all-in (i.e no folding) head to head match up against a random hand. The hands are listed in order of highest to lowest Pot Equity. Click on any of the hands for a table listing each of the 169 opposition hands and equities. There are 2,097,572,400 possible combinations of 2 opponent cards and 5 board  cards for each hand type. The figures in parenthesis and Pot Equity are given in percentage terms".
Tabulky najdete na adrese:
http://www.reviewpokerrooms.com/poker-games/texas-holdem/heads-up.html