28.09.10

Texas Hold'em Ranking Quiz

Schopnost rychlého hodnocení situace je v TH pokeru zásadní věc.  Na webu najdete celou řadu interaktivních kvízů, které umožňují zatrénovat si hodnocení a nechat si posoudit své schopnosti.
Jednim z nejlepších je ranging quiz na adrese:
http://www.reviewpokerrooms.com/poker-games/texas-holdem/ranking-quiz.html#content
Obsahuje bohatou nabídku zadání a co je podstatné, nabízí s výsledkem i stručnou analýzu situace. Sleduje cekový počet položených otázek a počet správně zodpovězených. O tom, jak zhodnotit výsledný poměr vašeho cvičení rozhodněte sami.