12.10.10

Is Poker Skill Just Intelligence?

Podtitulek: There's more to poker ability than just intelligence.
Na svých toulkách po virtuálním pokerovém světě, jsem narazil na velmi zajímavý článek, který byl v roce 2005 publikován na portálu "CardPlayer". Autorem článku je Daniel Kimberg.
Zabývá se pokerovou hrou z pohledu nároků na inteligenci hráče. Podle mého názoru je pojednání velmi objektivní a přínosné. Celý rozbor problematiky inteligence a jejího místa v pokeru, směřuje k specifikaci 4 druhů dispozic úspěšného pokerového hráče:
obecná inteligence, další vybrané kognitivní předpoklady, faktory osobnosti a vytrvalost. Nejde tedy pouze o obecnou inteligenci hráče. Velmi si cením zejména zdůraznění harmonie předpokladů pro úspěch ve hře. Znalost a zkušenost hráče, může podle autora do určité míry nahradit případný nedostatek pokerového nadání, které je jinak pro špičkovou kvalitu velmi důležité. Autor se nad pojmem inteligence zamýšlí a velmi srozumitelně formuluje své názory - především (ale nejen) z pohledu pokerové hry.
Z rozsáhlého článku vybírám alespoň hlavní myšlenky, které doslovně cituji:

So, we can already say with some confidence that poker is more than just 
(general) intelligence; it almost certainly depends on other kinds of intelligence, as well.
- So, we'll leave it off the list and just bear in mind that even if all of your other aptitudes fall short, you can still benefit from knowledge and experience.
- Personality is not normally considered a part of intelligence, but may be important for success at poker.
- However we describe them, personality factors are clearly critical to success in various arenas. And at least in poker, the desirable direction is usually clear. Some people certainly make poor poker players because they're too risk-averse - a facet of their personality that may generally serve them well, but that can get in the way of making good poker decisions.
- In fact, when it comes to predicting ability at poker, we can single out factors that don't exactly match the categories used by psychologistsbut differ in ways that are helpful in predicting poker ability. Risk-aversion and tolerance for frustration would be high on my list, but aren't typically on the lists of personality factors discussed by psychologists.
- So, in sum, we can be pretty confident that poker draws on at least four kinds of aptitude: general intelligence, some additional cognitive aptitudes, personality factors, and stamina.
- And for this reason, we often see players who can't quite seem to reach the same level of achievement in one form of poker versus another. Analytic ability may be supremely important for mid-limit hold'em ring games, while interpersonal insight may be more valuable in big-bet hold'em tournaments.
- If you reach a point where the most available avenue for further improvement is reading players, and you happen to have poor interpersonal abilities, you may find you've hit a wall
Even if those particular aptitudes don't always coincide with the characteristics we associate with intellectual achievement, the most talented poker players certainly draw on natural abilities, bolstered by experience, that the rest of us wish we had
Pojednání na téma inteligence v pokeru úzce souvisí s aktuálním problémem zařazení pokeru ( jmenovitě Texas Holdemu ) do odpovídající kategirie v systému společenských her.
Jsem přesvědčen, že by pokerová veřejnost uvítala český překlad článku na některém z portálů nebo v pokerovém časopise.
Plné znění článku je k dispozici na TÉTO adrese.