02.10.10

Metoda kategorizace hand - varianta postupu při čtení hand

Nejlepší hráči na světě dokáží velmi rychle "přečíst" soupeřovy karty a díky tomu překvapivě rychle a kvalitně rozhodovat o své strategie hry (kdy dorovnávat a blafovat). Princip čtení rukou je založen na deduktivní logice. Jde o schopnost  interpretovat soupeřovy tahy a zredukovat kombinace, které by soupeř mohl mít. Na portálu POKER-ARENY autor přibližuje obsah textu A. Brokose publikovaného na thinkingpoker.net,
V textu se praví:
"Mohu vám poradit základní linku úvah o soupeři. Z těchto předpokladů vychází jednoduchá metoda zjištění jeho ruky, nebo její relativní síly, což většinou stačí ke klíčovým rozhodnutím souboje."
V textu je uveden jednoduchý slovníček pojmů, souvisejcích s tématem. Autor nejdříve uvádí předpoklady úspěšného použití metody čtení handy. Poté se věnuje doporučované metodě kategorizace hand včetně dvou příkladů použití.
Na závěr svého pojednání autor uvádí:
"Odhadnutí soupeřových karet včetně jejich barvy je krásný trik vhodný k okouzlení televizních diváků a postrašení soupeřů. Ke správným rozhodnutím proti většině schopným hráčům však toho není zapotřebí. Naučte se kategorizovat soupeřovy handy, je to jednoduchá a efektivní metoda, jak „zesprávnit“ svá rozhodnutí."
Bude vhodné ověřit si doporučovaný postup ve vlastní praxi a pak se rozhodnout.

Celý  text článku v češtině najdete na POKER-ARENĚ, konkrétně na TÉTO na adrese: