17.08.14

Plány pro nejbližší dobu

Počínaje dnešním dne obnovuji publikační činnost v tomto weblogu. Opět se zde budete dozvídat odkazy na novinky, které jsem našel na pokerových portálech. Obnovím též publikování vlastních recenzí softwarových nástrojů, podporujících zvládnutí strategie i taktiky pokerové hry i vlastní hru jako takovou. 
První recenzí věnuji velmi zajímavému programu, který prošel řadou zlepšení a vyzrál v dokonalý nástroj pro výuku i samovýuku pokerové hry - konkrétně jde o Poker Genius. Logo s hypertextovým odkazem na produktovou stránku Poker Genius a na moji recenzi, najdete v různých místech toho portálu, včetně tohoto weblogu.
Děkuji vám za návštěvu tohoto weblogu a ujišťuji vás, že zde budete opět nacházet zajímavé a užitečné informace. Doc. Arnošt Katolický