26.08.14

Poker Genius - Review

Poker Genius contains a comprehensive suite of powerful poker tools.You may be wondering how you can best use these tools to improve and polish your game. Reading poker books is an excellent way to learn and understand new poker concepts. You can put the concepts into practice by trying them out in Poker Genius. The combination of a well written reference book and the ability to demonstrate those conceptsimmediately will solidify your understanding. There is no substitute for experience. With Poker Genius you can play at high speed to gain experience fast. Unlike real cash games, you can experiment with new styles and learn without losing your money. PG offeres a wide variety of different player styles to practice against.  PG supports all types of Limit and No-Limit Holdem games: Full Ring, 5-max, 6-max, Heads-Up. Master any poker tournament structure. PG included numerous predefined tournaments such as Sit-n-Go, Pokerstars Sunday Million, WCOOP, Turbos, Double-or-Nothing. Poker Genius utilizes Artificial Intelligence research developed over more than 10 yearsPoker Genius uses cutting edge machine learning algorithms and advanced understanding of game theory to dynamically adapt its play.
Full text of the review:http://photo-sw-news.akamonitor.cz/2014/08/poker-genius-review.html

21.08.14

Poker Genius - nadstandardní obsah HELPu

(Poker Genius - Above standard content of the HELP)
Dlužím vysvětlení toho, proč považuji kvalitu obsahu HELPu programu Poker Genius za nadstandardní. Uvádím ty nejviditelnější vlastnosti.
a) HELP obsahuje kvalitní výkladový slovník - Glossary of Poker Terminology, zahrnující 66 hesel.
b) HELP osahuje komentovaný seznam doporučené literatury
c) Zvláštní pozornost je v PG HELPu věnována článku, který byl publikován v časopise "Poker Magazine": v roce 1995
Recommended Books

Seznam doporučené literatury je uveden textem:
A very common question by novice players is what books to read. With the explosion in poker's popularity, hundreds of books on poker have hit the shelves. We've listed a few of the classic books on Poker that we feel are of high quality and worthy of mentioning.

For learning advanced concepts, there is no substitute for a good book on the topic. The combination of a well-written book on Texas Hold'em and Poker Genius software provides a tremendous opportunity to learn and take your game to the next level. Poker Genius provides the perfect poker playground in which to try out new concepts and experiment with the ideas presented in books.
Z obsahu vybírám:
- Poker: The Rel Deal, by Phil Gorsdon
For Beginners
- Poker: The Real Deal, by Phil Gordon
- Winning Low Limit Holdem, by Lee Jones
- David Sklansky, Mason Malmuth
Advanced
- Hold'em Poker For Advanced Players, by David Sklansky and Mason Malmuth
- Pot-Limit & No-Limit Poker, by Stewart Reuben, Bob Ciaffone
- Super System I & II, by Doyle Brunson
Theory
- Theory of Poker, by David Sklansky
Tournaments
- Harrington on Holdem Vol I & II, by Dan Harrington & Bill Robertie
- Tournament Poker for Advanced Players, by David Sklansky
Psychology, and mindesets
- Zen And The Art of Poker, The Tao of Poker, by Larry W. Phillips
For Fun
- Caro's Book of Poker Tells, by Mike Caro
- Poker Wisdom of a Champion, by Doyle Brunson
Zvláštní pozornost je v PG HELPu věnována článku, který byl publikován v časopise "Poker Magazine: v roce 1995, pod názvem:
"A Primer for Playing No-Limit Hold'em Tournaments".

Obsahuje 8 pravidel:
How to play before the flop
Rule 1: Play only very good starting hands
Rule 2: If you are the first one in, enter with a raise.
Rule 3: If there are other callers in before you, raise if you have a large pocket pair, otherwise call
Rule 4: Use caution in responding to a raise.
How to play after the flop
Rule 5: When you hit a flop you like, bet big and raise big.
Rule 6: When you hit a good draw, bluff if the conditions are right. Call only if the one-card draw odds are correct.
Rule 7: Late in the tournament, fight for the blinds with big cards.Rule 8: Treat your last few chips as though they were precious, because they are.     
Samozřejmě, že pozornost informačním zdrojům, není jedinou předností HELPu.
Na závěr upozorňuji, že obsah HELPu, z kterého cituji se souhlasem Poker Genius, je duševním vlastnictvím autorů (c)!


20.08.14

Poker Genius - All-in-One Slideshow-review

Při práci s programem jsem pořídil sadu screenshotů, které dávají nahlédnout do prostředí programu. Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/PG-slideshow/
Textová část recenze bude následovat.

Poker Genius - první nahlédnutí

Poker Genius - first preview
( I checked the translation of the next text from czech to english language, with the help of Google Translator, it seems to be understendable.)
---

Jak jsem uvedl v minulé zprávě, bedlivě studuji Poker Genius, který je mnohými považován za pokračovatele Poker Academy. Tým Poker Genius věnoval svému produktu velkou pozornost již řadu let a současný produkt představuje to nejlepší z obou produktů. Plné využití Poker Genius vyžaduje důkladné poznání jeho funkcí, nástrojů, ale i filosofie. Bude proto ještě chvíli trvat, než se odvážím vystavit svoji vlastní recenzi současné verze PG. Jedno mohu prohlásit s plným vědomím odpovědnosti, že se u něho naplňuje má dlouholetá zkušenost, že dobrá uživatelská dokumentace je 50% úspěchu programu. Obsah a pojetí HELPu přesahuje úlohu uživatelské příručky. Ve skutečnosti je to dílo, které může být oprávněně zařazeno do literatury o pokeru. Čtenář HELPu k programu Poker Genius, se stručně a srozumitelně seznámí , v souvislosti s modelováním hry, se všemi tajnostmi pokeru. Uvědomí si, co všechno ovlivňuje kvalitu pokerové hry, seznámí se detailně s tím, jak vlivy navzájem souvisí. Poker Genius představuje simulační a modelovací nástroj, sloužící pro výuku hry. Současně zahrnuje základní nástroje, sloužící pro hodnocení průběhu hry, pro detailní analýzu, které dobře podporují hráče i v samotném průběhu hry u stolu s živými hráči. Ale dost řečí, na to bude dost místa v recenzi produktu.
S obsahem a s kvalitou HELPu se můžete seznámit především tak, že si nainstalujete trial verzi, která se od plné verze liší pouze tím, že vám bude fungovat pouze 72 hodin. Obsahuje plné znění HELPu. Pokud chcete pouze rychle nahlédnout do obsahu HELPu, můžete využít následující webovou adresu, na které jsem vystavil formou slideshow projektu jeho obsah. Upozorňuji, že obsah je duševním vlastnictvím (c) firmy Poker Genius. Já jsem obsah pouze podal ve verzi, která se hodí zejména pro sekvenční čtení (bez vnitřních odkazů). Prohlédnout si ho můžete on-line na adrese:

http://www.akamonitor.cz/TMP-HELP/. Pokud byste chtěli Slideshow číst off-line, můžete si ji stáhnout a nainstalovat z adresy: 
www.akamonitor.cz/TMP-HELP/PG-HELP-AKA.zip. Jako další vystavím slideshow, prezentující prostředí, nástroje a funkce pro jejich sekvenční sledování na slajdech, pořízených výřezy z obrazovky počítače. Teprve poté si vám dovolím nabídnout text své recenze. Uvedené slideshow můžete považovat ( s předstihem ) za přílohy této budoucí recenze.  

17.08.14

Plány pro nejbližší dobu

Počínaje dnešním dne obnovuji publikační činnost v tomto weblogu. Opět se zde budete dozvídat odkazy na novinky, které jsem našel na pokerových portálech. Obnovím též publikování vlastních recenzí softwarových nástrojů, podporujících zvládnutí strategie i taktiky pokerové hry i vlastní hru jako takovou. 
První recenzí věnuji velmi zajímavému programu, který prošel řadou zlepšení a vyzrál v dokonalý nástroj pro výuku i samovýuku pokerové hry - konkrétně jde o Poker Genius. Logo s hypertextovým odkazem na produktovou stránku Poker Genius a na moji recenzi, najdete v různých místech toho portálu, včetně tohoto weblogu.
Děkuji vám za návštěvu tohoto weblogu a ujišťuji vás, že zde budete opět nacházet zajímavé a užitečné informace. Doc. Arnošt Katolický


New plans for the near future.

Starting today ( 17.8.2014 ), I renew the publishing in this weblog. I will publish the links leading to the best poker-websites with the news and with usefull articles about the poker game. I will renew publish my own reviews of software tools that support mastering strategy and tactics of the poker games. 
The first review will be devoted to a very interesting program, which has come with  a number of improvements and matured into the perfect tool for teaching and self-education of the poker game - namely: review of the Poker Genius ( www.poker-genius.com). You can find the product-logo with hyperlink to the product page in my non-profit web-portal. I hope that you will again find interesting and usefull information for your hobby or for your poker-profession. Thank you for visiting this weblog. doc. Arnošt Katolický.

22.11.11

Tajemství Sit'n'Go - Vítězné strategie pro pokerové turnaje - recenze

Zonerpress vydal v roce 2011 český překlad vynikající knihy, jejímž autorem je Phil Shaw. Věnuje se stále populárnější variantě pokerové hry označované příznačným názvem SitnGo.
Na adrese
http://www.akamonitor.cz/recenze/shaw1.htm
jsem publikoval podrobnou recenzi této zajímavé knihy.
Sitngo je druh pokerového turnaje, který, jak jeho název „zasedni a jeď“ naznačuje, začíná ihned poté, co se zaregistruje požadovaný počet hráčů, a jako u všech ostatních turnajů vyplácí hráče podle jejich finálního umístění na základě předem avizované výplatní struktury. Zatímco většina pravidelných pokerových turnajů hraných na více stolech začíná ve stanovenou dobu a může pojmout velký počet hráčů, účelem sitngo je uspokojit potřeby těch hráčů, kteří si poker chtějí zahrát hned a nejsou ochotni dlouho čekat. 
Phil Shaw - je hráč high stakes pokeru, spisovatel a novinář z Londýna. Specializuje se na high stakes online.Jje znám pod různými variacemi svého účtu, například 'Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. Je hostujícím profíkem ve videích o pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku. 
Moje stručné hodnocení knihykniha je obsahově aktuální, dobře napsaná, obsahuje teorii i spoustu praktických příklad, pokrývá celou oblast sitngo, srovnává sitngo s dalšími pokerovými variantami, vysvětluje základy motivace hráčů pro sitngo, pokrývá všechny fáze hry, pro každou fázi nabízí řadu cenných doporučení, obsahuje slovníček hlavních pojmů a hlavně – soustřeďuje spoustu argumentů, které dokazují, že poker je hra poznávací a ne jen hra o štěstí.  
Významnou a nedílnou částí knihy, které autor věnuje téměř třetinu rozsahu knihy, jsou příklady na Sitngo. Slouží v knize jako ilustrace klíčových pojmů uváděných v hlavním textu knihy, jsou však prezentované jako scénáře ze skutečného světa. U každého z nich je uveden stručný popis situace, pak otázka s nabíd¬kou několika odpovědí, následuje správná odpověď a vysvětlení, proč volit tuto akci, takže si hráči mohou na těchto příkladech posoudit, do jaké míry jsou schopni činit správná rozhodnutí. Příklady jsou uspořádány do stejných sekcí jako hlavní text knihy, aby si čtenáři mohli projít příklady vztahující se k dané sekci, a pak se vrátit k hlavnímu textu a pokračovat dál ve čtení, nebo aby si mohli znovu pročíst sekce, u nichž na příkladech zjistili, že je ještě patrně plně nezvládli nebo dobře nepochopili. 
Na závěr cituji autora: „Ať už spadáte do kterékoli skupiny hráčů, nejpravděpodobnějším důvodem, proč sitngo zůstane i nadále populární, je to, že vás k němu přitáhly vzrušující a napínavé zážitky z konfrontací all-in, možnost nadělat v něm peníze, i potěšení z toho, že vyhráváte zas a znovu - sitngo je prima zábava!

03.09.11

ProPoker Tools - Odds-oracle - review

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/POKER/odds-oracle/
jsem vystavil slideshow-review zajímavého programu pro kalkulaci a analýzu hry v Texas Holdem Pokeru.  Více se dozvíte, když prolistujete sadu 50-ti slajdů, pořízených při prohlídce programu.

25.08.11

Datamining - Creating a database of observed poker hands


Hand-histories.com je zavedený servis v oblasti databází "poker hand histories". Stále více pokerových hráčů oceňuje význam kvalitních databází informací o jednotlivých odehraných "partiích", o hráčích a jejich úspěších na turnajích i v on-line hernách. Hand-histories.com prodává sady záznamů her. Zákazník si může vybrat z jaké herny záznamy pochází, pro kterou variantu hry, jak staré záznamy to jsou atd. Uvádím citát z článku, který byl publikován na webu hand-histories.com a který srovnává dva způsoby, jak si lze vlastní databází pořídit. 
"In poker parlance, 'datamining' has come to mean the collection of hand history data for poker games, stakes and sites of interest. The uses of this data are many and varied. In this article I will concentrate on the ways in which you might go about obtaining this data repository. .....  The power of data mining and the advantage it offers to a skilled player who can make full use of the data is clear. This is reflected in the availability of datamining (hand grabbing) applications, online databases and hand history supply services, such as hand-histories.com. The debate will run on as to whether datamining should be an important part of the online poker world, but as it stands today, most serious online players are acutely aware that information is power, and they continue to take full advantage of this information."
Celý článek najdete na TÉTO adrese.

21.08.11

iToldem - free social networking tool - recenze


Na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/itoldem/ jsem vystavil krátkou slideshow, prezentující zajímavou webovou službu pro hráče pokeru - iToldem.com. Usnadní komunikaci mezi hráči. Poslání své služby formulují autoři sluzžby takto:
"iTold'em is a free social networking tool that enables you and your friends to share your outstanding poker hands and moments. With iTold'em, you will no longer need to search for your poker friends on different poker applications, chat with them on skype or IMs and discuss their outstanding hands by physically talking to them. It's all there, in the iTold'em application, right at your fingertips."

18.08.11

Techniky FBI v pokeru

Srpnové číslo časopisu RoyalFlushcz přináší zajímavý článek, upozorňující na poutavě popisované způsoby, jak lze přečíst soupeře na základě signálů těla. Jde o výběr z knihy „Phil Hellmuth Presents Read Em and Reap: A Career FBI Agents Guide to Decoding Poker Tells.“. Autorem je bývalý agent FBI a v pokerové komunit uznávaný expert na neverbální komunikaci.  Český překlad vyšel pod názvem: Joe Navarro - Techniky FBI v pokeru, aneb každý se dá přečíst.

Knihu lze koupit za 499 Kč v Eshopu RoyalFlush na adrese:
http://cake.radynet.cz/rf_eshop/index.php?route=product/product&product_id=1
Citáty ze tří kapitol knihy, zařazené do srpnového čísla časopisu jsou dobrou ochutnávkou, ale kniha sama je bezpochyby to pravé ořechové pro každého hráče pokeru.

17.08.11

RoyalFlushcz 5/11

www.royalpokercz.eu
Techniky FBI v pokeru - každý soupeř se dá přečíst

Jak se člověk stane šampionem

Oblíbené handy, problém každého z nás

Alkáč provádí multi-table turnajem

Varianty pokeru: 5 card DRAW

(Bonus aka) Profesionální rozbor hry v MTT

Příští číslo: 17. října 2011

02.07.11

Techniky FBI v pokeru aneb každý soupeř se dá přečíst

v těchto dnech vyšla kniha - Phil Hellmuth uvádí: Techniky FBI v pokeru aneb každý soupeř se dá přečíst. Jde o světový bestseller Joea Navarra, zkušeného a v pokerové komunitě uznávaného experta na neverbální komunikaci. Pokerovým fanoušků a všem, kteří to myslí s pokerem vážně, se tak do rukou dostává kniha, která vyplňuje  mezeru mezi pokerovými tituly, které byly dosud u nás přeloženy. Autor poutavě popisuje způsoby, kterými lze „přečíst“ soupeře na základě signálů těla, které každý z nás mimoděk vydává. Každý pokerový hráč totiž mluví ke svým protivníkům více či méně "nahlas" řečí těla, neboť žádný člověk na světě není stroj bez emocí. Čtení těchto signálů je potom při hře minimálně stejně důležité, jako počítání procent.  Více se o této knize, včetně ukázek, ze dozvíte na stránkách e-shopu Royalflushcz v sekci literatura: www.royalflushcz.eu.

15.06.11

RoyalFlushcz 6/11

www.royalflushcz.eu

Multitamling - jak úspěšně hrát na víc stolech

Profesionální rozbor hry v MPP - Hrubý vs Horák

Lukáš Horák se vrací k základům pokeru

Bitva strojů - bitva proti pokerovému algoritmu z Darmstadtu

Varianty pokeru: RAZZ

(Bonus aka) Poker - náhoda nebo umění

Příští číslo: 16. srpna

16.04.11

Nový weblog pro aktuální zprávy

V současné době fungují 3 hlavní weblogy, zaměřené na novinky na portálu AKA MONITOR.:
- http://5xnej.akamonitor.cz – pro monitoring obsahu vybraných časopisů z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a další.
- http://e7news.akamonitor.cz – AKA NEWS – komentované odkazy na novinky na portálu,
- http://ebooks.akamonitor.cz – původní recenze knih.
16, dubna 2011 k nim přibyl další weblog, který je zaměřen na stručné, rychlé, aktuální zpravodajství o TOP článcích v časopisech, nově vydaných knihách a novém obsahu na webových stránkách v česku a v zahraničí.   

Psychologie pokeru

Třetí číslo časopisu RoylFlush.cz je opět plné zajímavých článků. Poprvé jsem objevil i krátké pojednání na téma Filosofie a poker. Nejvíce mne však zaujal článek Petra Neumana nazvaný prostě „Psychologie“.  Pokud patříte – stejně jako já – k lidem, které baví nejen poker hrát, ale také o něm přemýšlet v širších souvislostech, nenechte si tento článek ujít. Obdivuji u Petra Neumana, jak bravurně a při tom srozumitelně téma prezentuje. A nenechte se mýlit! Článek má hodně co říci pro praxi pokerové hry. Velmi kvalifikovaně spojuje znalost psychologie a detailní znalost pokeru. Určitě vás, stejně jako mne, přiměje k zamyšlení nejen nad hrou samou ale především nad sebou samým a to v úzké vazbě na všechna úskalí pokerové hry.

14.04.11

RoyalFlush.cz 3/11

www.royalflushcz.eu

Očekávané hodnoty a rizika v pokeru
Začátky a talent
Scotty Nguyen „The Prince of poker“
Psychologie – sklil game, ale také mind game
Scotty radí: umění zahodit karty
(Bonus aka) Radoslav Průcha: Nemám moc času…  ( a zvítězil, pozn. AKA )
Příští číslo: 15. Června 2011

16.02.11

Psychologie pokeru - typy hráčů - výborný článek

Řada hráčů pokeru, zejména začátečníků, články s nadpisem obsahujícím slovo psychologie, většinou přeskakují. Profesionálové ve své většině psychologii považují za jeden ze stavebních kamenů
úspěšné hry. Je pravda, že ne každý článek z oblasti psychologie, musí nutně být užitečný. Touto zprávou vás chci ovšem upozornit na výborný článek z této oblasti. Troufám si říci, že při podrobném
prostudování jeho obsahu, máte pocit, že jste si přečetli ( ve zkrácené podobě ) celou učebnici pokeru. Autor Torsten Mummel charakterizuje hlavní typy hráčů, pokračuje úvahou na téma: proč je někdo loose pasivníNejcennější částí článku je kapitola: "Jak proti nim hrát?". Text 
uzavírá krátký rozbor problematiky "změny stylu". Článek najdete v prvním čísla časopisu RoyalFlushcz (www.royalflushcz.eu) 2011.

15.02.11

RoyalFlush cz

www.royalflushcz.eu
Chris Ferguson
Poker na Slovensku
Akláčova videa: jak raisovat v turnajích
Pozvi přátele do SOUKROMÉHO online pokerového  klubu
PokerIdol Ambassador
(Bonus aka)  Psychologie pokeru: typy hráčů
Příští číslo:  14. Dubna 2011

02.01.11

PF 2011

Hodně štěstí v novém roce 2011

http://www.akamonitor.cz/aka-pf-2011.jpg

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
AKA MONITOR – ISSN 1804-042X
www.akamonitor.cz  GPR 4/10

 

18.12.10

Poker na NOVĚ

Nenechte si ujít procházku po stránkách nového pokerového portálu,
který bude jistě velmi tvrdě bojovat o místo na špici v návštěvnosti.
Zatím může být přínosem pro začátečníky a pro fandy pokeru, kteří
se zajímají o dění kolem stolů v hlavních hernách, jak on-line, tak živě.
Najdete ho na adrese:
http://poker.nova.cz

 

08.12.10

Poker lobby a výběr stolu v on-line herně

Poker Lobby and Table Selection.
Pro  případ, že nejsem sám, kdo až dosud nedocenil informace, které lze získat v tabulce lobby, uvádím upozornění na výborný článek, uveřejněný v aktuálním čísle ( 1/2011 ) časopisu RoyalFlush ( www.royalflushcz.eu ). 
Pod nadpisem "Jak si vybrat ten správný stůl v online herně" přináší autor článku velmi cenné informace. Přesvědčí i vás, že stojí za to nespěchat, nehrnout se k nejbližšímu volnému stolu a věnovat pozornost řadě ukazatelů, které tabulka lobby uvádí v jednotlivých sloupcích. článek přináší celou řadu dalších informací, důležitých pro rozhodování o strategii hry. Doporučuji věnovat uvedenému číslu RoyalFlush pozornost i kvůli dalším článkům, z nichž mne upoutala analýza psychologie pokeru, obahující přehled nejčastějších chyb (nejen) začínajícíc hráčů. Kdybyste dali přednost textu v angličtině na téma výběru stolu, jeden ze zdrojů je tounamentmonitor.com. Článek najdete na adrese:
http://www.tournamentmonitor.com/strategy/lobby-table-selection.aspx

Zkratky v pokeru - výkladový seznam

Možná  vám, stejně jako mně, dělají potíže některé zkratky, s kterými se v pokeru setkáváme. Pomoci  nám může výkladový seznam zkratek, uveřejněný na portálu www.livepoker.cz, jmrnovitě na adrese: http://www.livepoker.cz/zkratky-v-pokeru.

07.12.10

RoyalFlushcz 1/2011

www.royalflushcz.eu

Varianty pokeru
Jak si vybrat ten správný stůl v on-line herně
10 nejvýhodnějších on-line turnajů s nízkými buy-iny
Dějiny pokeru
Scotty radí… mluvení u stolu
(Bonus aka) Psychologie pokeru – největší chyby
Příští číslo: 15. února 2011

04.11.10

MP navigátor

Když už jsem v minulé zprávě zavítal na portál "mujpoker.cz", asi byste mi neodpustili, kdybych opomenul upozornit na jeden z největších souborů cenných článků věnovaných pokeru ( v češtině ), navíc setříděný pěkně do několika základních kategorií.
Webová stránka, jejíž adresu uvádím dále, začíná následujícím úvodním odstavcem - cituji:
"Pro lepší přehlednost a snazší orientaci ohledně článků na MujPoker.cz vám přinášíme kompletní výběr a souhrn toho nejlepšího, co tu máte možnost nalézt - ať už jde o pokerová videa, strategii na vícestolové či jednostolové turnaje, strategii na cash games, profily profesionálních hráčů a nebo mnoho dalších věcí - to všechno teď můžete nalézt v našem MP Navigatoru, který se týden co týden bude i nadále rozrůstat. "
Celý rozcestník najdete na adrese:
http://www.mujpoker.cz/poker-blog/392/mp-navigator

Nejrozšířenější pokerové mýty

O téměř 20-ti mýtech v pokeru pojednává článek, uveřejněný na portálu "mujpoker.cz". Cituji úvodní odsatevec a článek doporučuji. Někdy stojí za to chvíli zpytovat svědomí.
"Pokud se chceme zlepšovat, musíme neustále vyhledávat nové a nové informace. Stejně tak je dobré se o ně podělit se svými přáteli. Často ale také můžeme narazit na zkreslené informace, které nám někdo poskytne většinou s dobrým úmyslem. Tyto mýty mají neuvěřitelnou schopnost šířit se a přežívat a někteří hráči je berou jako holá fakta.".

03.11.10

Poker Decisions and Guessing - rozhodování a hádání v pokeru

29. října byl opublikován článek na velmi zajímavé téma.
Věnuje se úloze, kterou hraje v pokeru rozhodování ( decisions )  a srovnává to s úlohou odhadování/hádání ( guessing ). Autor v článku analyzuje nároky hry na hráče a vysvětluje rozdíl mezi nesprávným rozhodnutím - z hlediska výsledku ( bad outcome ) a špatným rozhozhodnutím - z hlediska uplatněného portupu ( wrong decision ). Na první pohled - zejména v češtině - jde o synonyma. Základ rozlišení spočívá v povaze pokeru, jako hry, v které hráč pracuje s omezenými a často i málo spolehlivými informacemi. Způsob a míra omezení vlivu neurčitosti je určující pro hodnocení výsledku rozhodování nebo hádání. Článek je v angličtině a autorem použité analogie - bohužel - spíš ztěžují pochopění obsahu, než aby pomáhaly. Takže to chce trochu více trpělivosti při studiu. Vyplatí se to. Proto článek doporučuji vaší pozornosti.
Cituji jeden odstavec z úvodu článku, který naznačuje přístup autora:
"When things are going well and you’re on a streak of wins, many poker players don’t even believe they are guessing. They just feel like they are in the zone and are invincible. We’ve all felt that wondering exhilaration but the euphoria it brings with it can be dangerous in not managed properly. On the other hand, when things are going poorly, many poker players begin to second guess themselves and their ability since their decisions/guesses all seem to be wrong. It is these two scenarios which can be very vexing to some. The quintessential question becomes… when our actions result in a bad outcome, are they wrong? Well, not necessarily."
Celý článek / ENG ) najdete na adrese:
http://www.pokerology.com/poker-articles/poker-decisions-and-guessing/

02.11.10

PokerSchool - témata pro 3 úrovně kurzu pokeru

Chcete zjistit,co byste měli znát jako záčátečník, středně pokročilý, či pokročilý hráč pokeru? Připravujete školení ve hře poker a nevíte jak látku rozdělit mezi 3 úrovně náročnosti? V obou případech se obraťte na portál "Pokerology.com", kde najdete nejen rozdělení látky, ale i téze obsahu jednotlivých dílčích témat. 
3 moduly pro začátečníky ve hře poker:
3 moduly pro středně pokročilé hráče pokeru:
3 moduly pro pokročilé hráče pokeru:
http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/advanced/
Na uvedeném portálu najdete mnoho dalšího. A nezapomeňte, že Google translator je vám neustále k službám a kvalita jeho překladatelské činnosti roste poměrně rychle. 

6 variant míchání karet

Chcete si obohatit svůj repertoár technik pro míchání hracích karet? Pak se určitě podívejte na stránku:
http://www.pokerology.com/poker-articles/how-to-shuffle-cards/
Najdete zde tutoriály pro každý z následujících 6-ti způsobů míchání karet:
- The Overhand Shuffle 
- The Hindu Shuffle - The Weave Shuffle 
- The Riffle Shuffle 
- The Table Riffle Shuffle 
- The Strip Shuffle 
Cituji z úvodu článku:
"Many people have difficulty shuffling playing cards, and this can be problematic when playing at a table without a professional dealer – such as in home games or self dealt games (where each player takes it in turn to shuffle and deal). The solution to this problem is to get a pack of playing cards and learn how to shuffle – which is the objective of these card shuffling tutorials.
Over the years I’ve sat next to lots of players who say "I can’t shuffle" or "excuse my poor shuffling". If they’re really bad then someone usually offers to shuffle for them, for which they’re usually grateful. If you fall into this minority of poker players then now is the time to learn. You probably can’t shuffle because you’ve never been taught the correct techniques. While you may think shuffling cards looks hard or complicated, it’s actually fairly easy. It’s similar to when you learn how to play poker, i.e. understanding the correct techniques, and then practicing. Repetition is the key to success!"
Více na výše uvedené adrese.

28.10.10

A Guide On Collecting and Sharing Hand Histories

Zajímavý článek s užitečným obsahem si můžete prohlédnout na níže uvedené adrese. Pojednává o shromažďování a sdílení záznamů hand history.
Collectng hand history data has become the norm for expert online poker players. Most professional online poker players make use of several tools to get a winning edge in the game and to sharpen their game skills.

Players collect huge data bases, not just on thier own, but by combining the data collected by colleagues.. A player who receives this detailed information gets an unfair advantage over these opponents and is able to manipulate each opponent according to how their previous hands have been played. Online poker is all about investing and if one obtains a loophole where s/he can make a great fortune is short time then this would be unfair to the rest of the players. Players who make use of data mining tools such as poker tracker are able to observe the loose players and avoid the tight players.  Hence, PokerStars has prohibited players to take this unfair advantage against others during the game.
Plné znění článku najdete na adrese:

http://pro-sports101blog.com/sports-betting/a-guide-on-collecting-and-sharing-hand-histories

12.10.10

Is Poker Skill Just Intelligence?

Podtitulek: There's more to poker ability than just intelligence.
Na svých toulkách po virtuálním pokerovém světě, jsem narazil na velmi zajímavý článek, který byl v roce 2005 publikován na portálu "CardPlayer". Autorem článku je Daniel Kimberg.
Zabývá se pokerovou hrou z pohledu nároků na inteligenci hráče. Podle mého názoru je pojednání velmi objektivní a přínosné. Celý rozbor problematiky inteligence a jejího místa v pokeru, směřuje k specifikaci 4 druhů dispozic úspěšného pokerového hráče:
obecná inteligence, další vybrané kognitivní předpoklady, faktory osobnosti a vytrvalost. Nejde tedy pouze o obecnou inteligenci hráče. Velmi si cením zejména zdůraznění harmonie předpokladů pro úspěch ve hře. Znalost a zkušenost hráče, může podle autora do určité míry nahradit případný nedostatek pokerového nadání, které je jinak pro špičkovou kvalitu velmi důležité. Autor se nad pojmem inteligence zamýšlí a velmi srozumitelně formuluje své názory - především (ale nejen) z pohledu pokerové hry.
Z rozsáhlého článku vybírám alespoň hlavní myšlenky, které doslovně cituji:

So, we can already say with some confidence that poker is more than just 
(general) intelligence; it almost certainly depends on other kinds of intelligence, as well.
- So, we'll leave it off the list and just bear in mind that even if all of your other aptitudes fall short, you can still benefit from knowledge and experience.
- Personality is not normally considered a part of intelligence, but may be important for success at poker.
- However we describe them, personality factors are clearly critical to success in various arenas. And at least in poker, the desirable direction is usually clear. Some people certainly make poor poker players because they're too risk-averse - a facet of their personality that may generally serve them well, but that can get in the way of making good poker decisions.
- In fact, when it comes to predicting ability at poker, we can single out factors that don't exactly match the categories used by psychologistsbut differ in ways that are helpful in predicting poker ability. Risk-aversion and tolerance for frustration would be high on my list, but aren't typically on the lists of personality factors discussed by psychologists.
- So, in sum, we can be pretty confident that poker draws on at least four kinds of aptitude: general intelligence, some additional cognitive aptitudes, personality factors, and stamina.
- And for this reason, we often see players who can't quite seem to reach the same level of achievement in one form of poker versus another. Analytic ability may be supremely important for mid-limit hold'em ring games, while interpersonal insight may be more valuable in big-bet hold'em tournaments.
- If you reach a point where the most available avenue for further improvement is reading players, and you happen to have poor interpersonal abilities, you may find you've hit a wall
Even if those particular aptitudes don't always coincide with the characteristics we associate with intellectual achievement, the most talented poker players certainly draw on natural abilities, bolstered by experience, that the rest of us wish we had
Pojednání na téma inteligence v pokeru úzce souvisí s aktuálním problémem zařazení pokeru ( jmenovitě Texas Holdemu ) do odpovídající kategirie v systému společenských her.
Jsem přesvědčen, že by pokerová veřejnost uvítala český překlad článku na některém z portálů nebo v pokerovém časopise.
Plné znění článku je k dispozici na TÉTO adrese.

Poker Calculator Profiling

RoyalFlush 6/10

Dan Harrington - hráč i autor pokerové literatury
Draw a charakter hráče - psychologická zjištění
Význam aktuálního image hráče - 3 kategorie
Sázení podle struktury karet na stole - Scotty radí
Začínáme se SnG - I díl seriálu
(Bonus aka) Pokerové akademie - srovnání sw
Příští číslo: 6. prosince 2010
Info: Škola pokeru na Óčku (s RoyalFlushcz) - od  listopadu 2010

11.10.10

Techniques For Winning At Online Poker - Roy Rounder

Čas od času mi přichází e-mail od známého profesionála Roy Roundera - viz 
http://www.nolimitholdemsecrets.com/who-is-roy-rounder.html
V posledním mailu jsem obdržel výtah z knihy "No Limit Holdem Secrets" - viz
www.nolimitholdemsecrets.com .
V textu autor upozorňuje na 3 stupně promyšleného přístupu k hře TH Poker. Základní myšlenkou je  "být neustále o krok před svými oponenty". Realizace této myšlenky spočívá v rozlišování
3 stupňů pokerové inteligence:
I.  Analyzing the Cards - plné a výlučné soustředění na vlastní karty
II. Analyzing Players - Roy Rounder přibližuje obsah toho stupně pokerové inteligence slovy: 
        "You got to Play The Players, not just the cards".
        Věnovat pozornost hráčům, nejen kartám.
III.Analyzing how players will analyze YOU - tento nejvyšší stupeň pokerové inteligence je v textu Roy Roundera vyjádřen slovy:
"you´ve got to ADOPT YOUR STYL OF PLAY ACCORDING TO WHAT THE OTHER PLAYERS THINK ABOUT YOU."
Přizpůsobi
 svoji hru tomu, co si ostatní hráči myslí o vaší hře. Myšlenku 3 stupňů pokerové inteligence přibliožuje Rounder na několika velmi pěkně zvolených příkladech z vlastní praxe.
Závěr textu vyžaduje trochu zamyšlení. Rounder říká:
"The secret is not the experince - the secret is KNOWLEDGE."
Zkušenost je málo - je třeba znalost!

06.10.10

Pokerový maraton

Na níže uvedené adrese jsem našel články ( CZ a ENG ) popisující okolnosti překonání světového rekordu v souvislém hraní pokeru v červnu 2010.
Lary Olmsted má 37 let, maraton přečkal ve zdraví, jen o něco zhubl. Na rekord se připravoval od ledna t.r. Profil rekordmana najdete ( česky ) na TÉTO adrese.
Články popisující okolnosti rekordu najdete:
- česky
ZDE
- anglicky na TÉTO adrese.
Další článek (ENG) na dané téma je na TÉTO adrese.
Podrobnější záznam průběhu hry (ENG) najdete na
webu rekordmana ZDE.

Nová adresa pro RSS feed

Zvláštní zpráva – upozornění!
Pro tento weblog byla vygenerována NOVÁ adresa pro RSS feed.
Najdete ji kdykoliv po kliknutí na oranžovou/červenou ikonku v levém sloupci stránky.
Využívání RSS / ATOM vám usnadní sledování novinek v obsahu weblogu. 
( RSS: http://feeds.feedburner.com/akamonitor/yFTG )
Arnošt  Katolický 
www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

03.10.10

AVG INTERNET SECURITY 2011

Internet je stále hodnotnějšísvým obsahem i nabízenými funkcemi, ale rovněž stále nebezpečnější. Zejména pohyb v prostředí sociálních sítí, vyžaduje kvalitní ochranu. Nárokům na ochranu v nových podmínkách se věnuje několik předních firem, působícíxh na trhu antivirových systémů. K těm, které inovují a modernizují nabízené ochranné systémy paří nesporně AVG, která 
přišla na trh se zcela novým systémem:
AVG INTERNET SECURITY 2011
Aplikace AVG Internet Security poskytuje vícevrstvou ochranu vždy, když jsme připojeni k Internetu, takže si nemusíme dělat starosti s krádežemi identity, viry nebo přístupem na nebezpečné stránky. Obsahuje ochrannou technologii Cloud AVG a komunitní ochrannou síť AVG, pomocí kterých sbírá informace ohledně nejnovějších hrozeb a sdílí je v komunitě, abychom mohli získat tu nejlepší ochranu. Umožňuje nám nakupování a používání internetového bankovnictví bez obav díky bráně AVG Firewall a aplikacím AVG Anti-Spam a AVG Identity Protection™.
AVG IS 2011 zajišťuje bezpečný pohyb na sociálních sítích díky ochraně sociálních sítí AVG.
Můžeme procházet Internet a vyhledávat bez obav díky ochraně v reálném čase AVG LinkScanner®
Více se dozvíte na adrese:
http://www.avg.com/cz-cs/internet-security
okud si lze stáhnout bezplatnou verzi a nový systém ochrany vyzkoušet.

02.10.10

Recenze knih o pokeru - Poker Book Reviews

Přiznám se, že mne překvapuje, jak pomalu naši vydavatelé knižní literatury reagují na rostoucí zájem den ze dne hojnějšího počtu fandů pokeru v ČR. První vlaštovky ( překlady) se sice již objevují, ale stále je to málo. Četba knih při tom - vedle vlastní herní praxe - výrazně pomáhá zlepšovat kvalitu hry.
V zahraničí je mnohde situace opačná. Tam se ukazuje jako opodstatněné publikovat podrobné recenze vydaných knih a tak pomoci čtenáři ve výběru té nejvhodnější knihy.
"Reading poker books is one of the best ways to improve your own game and understand what your opponents are doing and why. But there are so many on the market these days that it can be hard to decide which to read." 
To je citát úvodního odstavce na webové stránce věnované rozcestníku na detailní recenze autora blogu/portálu
http://www.thinkingpoker.netAndrew “Foucaulta” Brokose.
Na jeho blogu najdete 21 velmi kvalitních recenzí - jen to che trochu té angličtiny.
Pokračovat můžete přímo na následující adrese:
http://www.thinkingpoker.net/poker-book-reviews/, kde najdete rozcestník na 21 recenzí.

Metoda kategorizace hand - varianta postupu při čtení hand

Nejlepší hráči na světě dokáží velmi rychle "přečíst" soupeřovy karty a díky tomu překvapivě rychle a kvalitně rozhodovat o své strategie hry (kdy dorovnávat a blafovat). Princip čtení rukou je založen na deduktivní logice. Jde o schopnost  interpretovat soupeřovy tahy a zredukovat kombinace, které by soupeř mohl mít. Na portálu POKER-ARENY autor přibližuje obsah textu A. Brokose publikovaného na thinkingpoker.net,
V textu se praví:
"Mohu vám poradit základní linku úvah o soupeři. Z těchto předpokladů vychází jednoduchá metoda zjištění jeho ruky, nebo její relativní síly, což většinou stačí ke klíčovým rozhodnutím souboje."
V textu je uveden jednoduchý slovníček pojmů, souvisejcích s tématem. Autor nejdříve uvádí předpoklady úspěšného použití metody čtení handy. Poté se věnuje doporučované metodě kategorizace hand včetně dvou příkladů použití.
Na závěr svého pojednání autor uvádí:
"Odhadnutí soupeřových karet včetně jejich barvy je krásný trik vhodný k okouzlení televizních diváků a postrašení soupeřů. Ke správným rozhodnutím proti většině schopným hráčům však toho není zapotřebí. Naučte se kategorizovat soupeřovy handy, je to jednoduchá a efektivní metoda, jak „zesprávnit“ svá rozhodnutí."
Bude vhodné ověřit si doporučovaný postup ve vlastní praxi a pak se rozhodnout.

Celý  text článku v češtině najdete na POKER-ARENĚ, konkrétně na TÉTO na adrese:

01.10.10

Poker Directory Your source for quality poker websites

Jeden z nejbohatších a nejlépe udržovaných rozcestníků na webové stránky věnované pokeru:
Poker Directory
http://www.pokerdirectory.info

30.09.10

Poker pro uživatele Linuxu

Uživatelé pokeru mají tři možnosti jak si zahrát poker v herně AbsolutPoker.
Poker players that use Linux have various options to play online poker.
Linux 
poker players can use a poker rooms “Instant Play” software, perform a Dual Boot, or try installing Wine on Linux (be careful). All three options can be performed and we have given instructions on how to perform all options down below.  AbsolutePoker.com Linux was recently released and is the top US accepted poker site for Linux users. Nothing special needed except for Java.
Více se dozvíte na adrese: http://www.compatiblepoker.com/linux-poker/

Velkou pomocí je nová verze Absolut pokeru, která umožňuje hrát bez nutnosti stahování a instalace herního softwaru na vlastním počítači - systém je "browser based". čili si vystačíte s prohlížečem s nainstalovanou Javou.

Instant Play A No Download Poker Game Option
On the move or on a Mac - it doesn't matter. With no download necessary, you'll be enjoying a hand of Holdem in seconds. With Absolute Poker's No Download Poker game, you can play online poker anywhere that has an internet connection. No download instant poker games are browser based. This means you can play Mac online poker or enjoy the game on your Linux machine without having to install the Absolute Poker software. There's no need to download software and Absolute Poker Instant Play works on a wide range of browsers and operating systems, including Mac and Linux.
Instant Play is a version of Absolute Poker that you can launch directly from your browser, without the need to download any game software. You can use your existing account to log in with the same username and password, and the same account balance.
Více se o "Instant play" dozvíte na adrese: http://www.absolutepoker.com/cereus/instant-play-no-download
---