28.09.10

Analýza hole cards s využitím vzorce Billa Chena.

Schopnost kvalitního a také dostatečně rychlého zhodnocení hole cards je základem úspěšné hry TH Pokeru. Existuje řada systémů tohoto hodnocení, jeden z nich vyvinul zkušený špičkový hráč Bill Chen ( http://www.billchenpoker.com ).
Stručný popis výpočetní formule Billa Chena najdete v angličtině na adrese:
Vzorec je snadno pochopitelný.  Představuje bodovací systém, zohledňující hodnotovou relaci obou karet ( hole cards ), hodnotu vyšší karty, soulad barev a pozici hráče. Výpočet je trochu pracný a tudíž časově náročný (z pohledu rychlosti s jakou běžná hra TH pokeru probíhá ). A tak jsem si připravil svůj oblíbený programovací nástroj MS Visual basic a chtěl jsem si výpočet naprogramovat. Než jsem se k tomu dostal, našel jsem na webu zajímavý portál, nabízející tento výpočet. Analyzátor startovací handy s využitím vzorce Billa Chena najdete na adrese: http://www.simplyholdem.com/chkhand.html
Výsledkem výpočtu je jednak hodnota ukazatele kvality handy - score - jednak doporučení jak handu zahrát na pozici early, middle, late.
Příklad výsledku:
Hand Value is: 6
Early Position: Fold
Middle Position: Fold
Late Position: Call