16.09.10

Poker Range Odds Calculator

Poker Range Odds CalculatorUnikátní poker odds kalkulátor srovnává hodnocenou handu s "range poker hands"
oponenta. "Range" je množinou pravděpodobných karet, které může mít v dané
situaci v ruce oponent. V angličtině je užíván terminus technicus "
to put our
oponent on a range of hands",
což znamená "přečíst" nebo odhadnout karty soupeře,
což je podmínkou přesnějšího výpočtu "odds of winning".  Na níže uvedené adrese
uvádím
slideshow-recenzi, obsahující ukázku použití uvedeného kalkulátoru. Jsou
postupně zadány 2 "pocket" nebo "hole cards", poté 3,4 nebo 5 karet boardu
(podle situace, v které výpočet provádíme) a nakonec zadáme "range". Výsledek
se zobrazí pomocí 3 souhrnných základních ukazatelů (range odds) a současně
pomocí detailního zmapování všech základních alternativ pravděpodobných
výsledků. Slideshow charakterizuje výpočet od zadání do konce, tak aby byla
zřejmá funkce programu a uživatelské prostředí webové služby. Více na adrese:

http://www.akamonitor.cz/product-reviews/pokerranges/