28.09.10

Poker Spreadsheet ke stažení

Na portálu homepokergames.com je k volnému stažení soubor, obsahující sešit spreadsheetu (formulář ) MS Excelu se 4-mi listy. První list je pro Ring Games, další tři pro turnaje. V spreadsheetu jsou vstupní i výpočtové sloupce, při čemž vzorce výpočtu kumulativních hodnot a odvozených ukazatelů jsou vloženy ( předvoleny ), takže se spočítají na základě obsahu vstupních sloupců automaticky.
Jistě vás napadne, že tracking a datamining software nabízených poker rooms je řešení modernější a nevyžaduje ruční zadávání hodnot.  V případě Excelu se vám o něco vyšší pracnost vrátí v plné ovladatelnosti struktury formulářů.
Formulář je ke stažení na adrese: 
http://www.homepokergames.com/spreadsheet.php
Cituji anglický popis ukazatelů spreadsheetu.
"Free spreadsheet you can use to keep track of your profits from playing poker.  It has 4 different sheets in it you can use. You can download it by right-clicking Poker.xls and selecting "Save target as". (113 KB)
Sheet 1 - Ring Games
The first sheet is for ring games. It keeps track of all your sessions and  calculates your:
- session winnings (in $), 
- your session winnings (in Big Bets), 
- your total winnings (in $), 
- your total winnings (in Big Bets), 
- your win rate (in Big Bets per hour), 
- your total # of hands played 
and it is all adjusted for the # of tables you play. 
It also records information such as which poker room you played at so eventually you can sort the information and look at what your win rate could be at different poker sites." Ještě dodávám, že na portálu HomePokerGames.com najdete celou řadu dalších zajímých nástrojů, metod a informací.